Rapport

Útgefandi: Islandssamlarna í Stockholm og Göteborg.

www.islandssamlarna.se

Ansvarig utgivare Leif Nilsson.

En riksförening inom Sveriges Filatelistförbund.